Osnovna tema dvadesete sveske časopisa Arhe posvećena je filozofiji tehnike. Tematski korpus o toj problematici otvara Nebojša Grubor tekstom o ulozi umetnosti u epohi moderne tehnike. Sledi tekst srodne tematske orijentacije Divne Vuksanović o problemu odnosa tehnologije i imaginacije. Marica Rajković istražuje da li je Aristotelovu odredbu čoveka kao zoon politikon u modernom svetu moguće zameniti odredbom zoon technikon. Nevena Jevtić usmerila je svoju istraživačku pažnju na pitanje o tehnici prirode kod Kanta. Da je još uvek filozofski podsticajna tematika Hajdegerove filozofije, posebno njegovi stavovi o tehnici u savremenoj epohi, elaborira Una Popović. Goran Rujević se vraća problematici Jaspersove filozofije, nastojeći da je zahvati iz specifičnog ugla posmatranja mogućnosti odnosa između tehnike i krivice. Napokon, Marko Novaković kroz pitanje o odnosu umetnosti i tehnike još jednom otvara tematiku poznatog spora između Benjamina i Adorna.

U rubrici Studije i ogledi objavljujemo nekoliko tekstova koji su posvećeni različitim filozofskim pitanjima, a čak tri teksta vezana su za helensku filozofiju. Iva Draškić-Vićanović piše estetičku raspravu o problemu odnosa lika i misli u skulpturi Ogista Rodena. Irina Deretić u svom tekstu otkriva nove misaone podsticaje za promišljanje Aristotelove teorije jezičkog znaka. Damir Marić provodi minucioznu analizu problema filozofskog smisla životnog držanja Diogena iz Sinope. Lazar Atanasković raspravlja o mogućnosti da se Ničeova filozofija sagleda kao protiv-sistem. Milena Stefanović još jednom otvara pitanje Aristotelovog poimanja ropstva, sagledavajući taj problem iz ugla američke istorije robovlasništva.
Rubrika Prevoda iznimno donosi čak tri teksta: Drejfusov tekst Hajdeger o zadobijanju slobodnog odnosa prema tehnici, tekst Bernarda Stiglea Prometejeva jetra, kao i Hopeov tekst Država ili društvo privatnog prava? Problem društvenog poretka.

U Prilozima objavljujemo tekst u kome Stanko Vlaški prikazuje zbornik Čovjek i priroda (ur. Tomislav Krznar).


UREDNIŠTVO

Objavljeno: 03. 09. 2015.