Započinjući drugu deceniju svoga postojanja časopis ARHE se i dalje održava u slijeđenju one generalne projektske ideje razumijevanja filozofije na kojoj je utemeljen i koju je u svih do sada izdatih dvadeset svesaka slijedio, bez naglašenije potrebe za preispitivanjem smisla svoga postojanja, svoga intelektualnog djelovanja, u prvom redu, na jugoistoku Evrope, kao i pojma filozofije koji je u njemu predano njegovan. Prema unutrašnjem planskom redu temata koji su odabirani u dvadeset brojeva časopisa ARHE, u stalnom nastojanju da se “sama stvar” filozofije zahvati u svom korijenu, smjenjivale su se tematska usmjerenost na velike filozofske paradigme u filozofskoj tradiciji s tematskom usmjerenošću na najvažnija disciplinarna i problemska područja filozofije.

Slijedom te logike izbora filozofskih tema, koja je već sama po sebi filozofski problem, Uredništvo je pripremilo, i u ovoj svesci časopisa provelo odluku, da se u središtu tematskog interesa nađe problemski krug razumijevanja Sokratove filozofije, te da se pripreme misaone pretpostavke za tematsko istraživanje pitanja koliko danas Sokratova filozofija može pobuđivati živi interes među filozofskim duhovima. Temat otvara tekst Milenka A. Perovića Sokratova etika u kome se još jednom pokušava dokučiti sama bit nastanka moralno-etičkog fenomena kod Sokrata, kao paradigmatska za svako potonje mišljenje moralnog fenomena i postavljanje etičkog pitanja. Sledi tekst Željka Škuljevića kojim se na specifičan način otvara problem interepretacije Sokratove filozofije s obzirom na misaono iskustvo platonizma i potonjih solucija u filozofiji. Nebojša Vasić obrađuje problem mogućnosti razumevanja misaone korespondencije Sokratove filozofije i budizma. Goran Rujević piše o problemu inherencije kod Sokrata i Antistena. Nikola Tanasić raspravlja o pojmu bezbožnosti kod Sokrata i Platona. Lazar Atanasković preispituje značenje i filozofsku vrednost Ničeove kritike Sokrata. Napokon, Rusmir Šadić piše o savremenim interpretacijama “sokratovskog problema”. Raspravu o Sokratu obogaćuje prevod teksta Omara Rivere pod naslovom Komedija oceubistva (ili: Prelazni smisao muževnosti): Sokratovo prevladavanje andreia. U rubrici “Studije i ogledi”  objavljujemo tekstove Une Popović o Hajdegerovom tumačenju temeljnih pojmova, Stanka Vlaškog o filozofiji Novalisa i Fridriha Šlegela, Nemanje Mićića o Ničeovoj filozofiji kao prekretnici mišljenja moderne te Nataše Škuljević o tragici Hipatije, naučnice iz Aleksandrije.

U rubrici “Priloga” donosimo tekst Milene Stefanović koji predstavlja prikaz knjige Dragana Prola Unutrašnje inostranstvo. Filozofska refleksija romantizma, kao i tekst Arasa Borića, koji je prikaz knjige Rebellio carnis: pohvala Afroditinim sveštenicama Željka i Nataše Škuljević.

Objavljeno: 26. 11. 2015.