ANALIZA ZASTUPLJENOSTI FILOZOFSKIH PREDMETA I TEMA U „IZVEŠTAJIMA” NOVOSADSKE GIMNAZIJE PERIOD OD 1918-1941. GODINE

Glavni sadržaj članka

ŽELJKO KALUĐEROVIĆ

Apstrakt

Analizu zastupljenosti filozofskih predmeta i tema u „Izveštajima” Novosadske gimnazije autor je započeo od „Izveštaja” za školsku 1918/19. godinu, dok je poslednje ispitivano bilo „Uputstvo učenicima Muške realne gimnazije Kralja Aleksandra I u Novom Sadu za školsku godinu 1940-41”. Autor je utvrdio da se ovo 23 godine dugo razdoblje može segmentirati na dva međusobno vremenski nepovezana perioda. Prvi period sastoji se od dve celine (prva, od školske 1918/19. do 1924/25. godine i druga, od školske 1930/31. do 1932/33. godine). U ovim školskim godinama Filozofija i/ili Filozofska propedeutika (Logika i Psihologija) bila je najviše zastupljena u nastavi u Gimnaziji (predavana je u dva završna razreda (VII i VIII), sa nedeljnim fondom od 4 časa). Drugi period takođe je temporalno fragmentiran (od školske 1925/26. do 1929/30. godine i od školske 1933/34. do 1940/41. godine). Položaj Filozofije i/ili Filozofske propedeutike (Logika i Psihologija, odnosno Osnovi psihologije) bio je u ovom periodu nezavidniji nego u prethodnom, sa fondom od samo 2 časa nedeljno u VIII razredu Gimnazije. Filozofske teme i literatura bili su zastupljeni u Gimnaziji i kroz kurikulume klasičnih jezika. Iz Latinskog jezika proučavana su i prevođena dela velikog oratora i rimskog eklektičara Cicerona (De imp. Gn. Pomp., In Catilinam Oratio, Pro Archia poeta oratio, De senectute, Laelius de amicitia, De amic.), radovi slavnog poznog rimskog stoičara Seneke (De divitibus), te prevođene neimenovane Sokratove izreke. Kada je reč o Grčkom jeziku, čitali su se i tumačili radovi Homera (Ilijada, Odiseja), Herodota (Istorija), Ksenofonta (Uspomene o Sokratu, Kiropedija), Sofokla (Antigona) i delovi Platonove Odbrane Sokratove. Tokom više od dve decenije istraživanog rada Novosadske gimnazije desile su se mnoge značajne stvari, ali organizacija i izvedba nastave iz jedinog filozofskog predmeta nije automatski i dosledno pratila sve ove mene. Štaviše, nastava iz Filozofije i/ili Filozofske propedeutike u Novosadskoj gimnaziji imala je osobeni ritam evolucije, a njeno oblikovanje, mimo svih kvalitativnih i kvantitativnih promena, nije se podudaralo odnosno retko je koincidiralo sa nagoveštenim i primenjenim rešenjima i odlukama.

Detalji članka

Kako citirati
KALUĐEROVIĆ, ŽELJKO. (2016). ANALIZA ZASTUPLJENOSTI FILOZOFSKIH PREDMETA I TEMA U „IZVEŠTAJIMA” NOVOSADSKE GIMNAZIJE PERIOD OD 1918-1941. GODINE. Arhe, 12(24), 87–104. https://doi.org/10.19090/arhe.2015.24.87-104
Sekcija
ISTRAŽIVANJA

Reference

B., Ujedinjena srednja škola, Branik, Novi Sad 18. febr./1. mart, 1892, br. 20.

Grupa autora, Novosadska gimnazija 1810-1985, „Budućnost”, Novi Sad 1986.

Đorđević, D. P., Filozofska nastava u srednjoj školi, Izdavačka knjižarnica Gece Kona, Beograd 1930.

Kaluđerović, Ž., „Autonomnost Novosadske gimnazije u kreiranju nastave filozofije u XIX i početkom XX veka”, u: ARHE, Edicija filozofske literature, PROPAIDEIA, TRADICIJA NASTAVE FILOZOFIJE I, Novi Sad 2008.

Kaluđerović, Ž., „Autonomnost Novosadske gimnazije u kreiranju nastave filozofije u periodu od 1914. do 1941. godine”, u: ARHE, Edicija filozofske literature, PROPAIDEIA, TRADICIJA NASTAVE FILOZOFIJE VII, Novi Sad 2013.

Komlósi S., (szerkesztette), Neveléstörténet, Tankönyvkiadó 1977.

Nastavni plan i program učiteljskih škola, Drž. štamp. Kralj. S.H.S., Beograd 1919.

Nikić, F., Nekoliko pitanja iz naše prosvetne i školske politike u Vojvodini, Novi Sad 1929.

Potkonjak, N., Obrazovanje učitelja u Srba, Učit. fak. u Užicu, Beograd-Užice 2006.

Privremeni Nastavni plan i programi za više razrede realnih gimnazija u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd 1927.

Programi i metodska uputstva za rad u srednjim školama, Drž. štamp. Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1936.

Pušibrk, V., Postanak i razvitak Srpske pravoslavne velike gimnazije u Novom Sadu, Novi Sad 1896.

Srednjoškolski zbornik II, Štamparija „Sv. Sava“, Beograd 1920.

Stajić, V., Srpska pravoslavna velika gimnazija u Novom Sadu, Matica srpska, Novi Sad 1949.

„Uputstvo učenicima Muške realne gimnazije Kralja Aleksandra I u Novom Sadu za školsku godinu 1940-41”, Štamparija Braće Grujića, Novi Sad 1940.

U radu su korišćeni „Izveštaji” Novosadske gimnazije za sledeće školske godine: 1914/15., 1915/16., 1916/17., 1917/18., 1918/19., 1919/20., 1924/25., 1925/26., 1926/27., 1927/28., 1928/29., 1929/30., 1930/31., 1931/32., 1932/33., 1933/34., 1934/35., 1935/36., 1936/37., 1937/38., 1938/39. i 1939/40.