FILOZOFSKI PRILOZI U GLASNIKU JUGOSLOVENSKOG PROFESORSKOG DRUŠTVA U PERIODU IZMEĐU 1930. I 1941. GODINE

Glavni sadržaj članka

DAMIR SMILJANIĆ

Apstrakt

Pre izbijanja Drugog svetskog rata Glasnik Jugoslovenskog profesorskog društva bio je glavni pedagoški organ u Kraljevini Jugoslaviji. Autorova namera je da pokaže kako je tada razmatran status filozofije kao nastavnog predmeta u srednjim školama. Razmatraće se posebno perspektiva tzv. radne pedagogije, njen pogled na nastavu filozofije, ali će da se ukaže i na filozofski karakter njenih pretpostavki. Na kraju članka će u fokus dospeti zahtev za didaktičkom primerenošću obrazovanja što su ga na filozofskom fakultetu sticali budući profesorski kandidati kao i gorući problem njihove nezaposlenosti. Pokazaće se da je taj problem bio od važnog društvenog značaja, a on ni do današnjeg vremena nije rešen.

Detalji članka

Kako citirati
SMILJANIĆ, D. . (2023). FILOZOFSKI PRILOZI U GLASNIKU JUGOSLOVENSKOG PROFESORSKOG DRUŠTVA U PERIODU IZMEĐU 1930. I 1941. GODINE. Arhe, 19(37), 161–203. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2385
Sekcija
ISTRAŽIVANJA

Reference

Andrijašević, D. K., Zoologija: za više razrede srednjih škola. Deo 1. Nauka o čoveku, sa 146 slika, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje, Kreditna i pripomoćna zadruga Profesorskog društva, Beograd 1942.

Andrijašević, D. K., Zoologija: za više razrede srednjih škola. Deo 2. Nauka o životinjama, Kreditna i pripomoćna zadruga Profesorskog društva, Beograd 1938.

Đaja, I., Tragom života i nauke, G. Kon, Beograd 1931.

Đaja, I., Od života do civilizacije, G. Kon, Beograd 1933.

Đurić, B., Fizika: za III razred srednjih škola: sa 157 slika, Narodna prosveta, Beograd 1936.

Đurić, B., Fizika: za IV razred srednjih škola: sa 164 slike, Narodna prosveta, Beograd 1937.

Glasnik Jugoslovenskog profesorskog društva. Knjige X–XXI, Beograd 1930–1941.

Kostić, M. A., Opšta istorija: za srednje i stručne škole, sa slikama u slogu. 1. Stari vek, 5. izdanje, G. Kon, Beograd 1929.

Mićić, Z., Fenomenologija Edmunda Huserla: studija iz savremene filozofije, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1988.

Pataki, S., Problemi filozofijske pedagogije (Odnos filozofije i pedagogije). Uvod napisao Albert Bazala, univerzitetski profesor, Zadružna štamparija, Zagreb 1933.

Prole, D., „Recepcija fenomenologije u međuratnoj Jugoslaviji“, u: Tradicija nastave filozofije IX. Časopis ARHE. Edicija filozofske literature. Propaideia, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Novi Sad 2019, str. 9–30.

Ristanović, S. V., Alkohol u našoj književnosti, Izdanje Mesnoga središta Saveza trezvene mladeži, Užice 1932.

Simmel, G., Das individuelle Gesetz. Philosophische Exkurse, herausgegeben und eingeleitet von M. Landmann, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1987.

Smiljanić, D., „Filozofija kao odgovor na krizu duha. Nastava filozofije u kontekstu rehabilitacije idealizma kod Artura Liberta“, u: Tradicija nastave filozofije VII. Časopis ARHE. Edicija filozofske literature. Propaideia, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Novi Sad 2013, str. 59–77.

Smiljanić, D., „Filozofski prilozi u Glasniku Profesorskoga društva između 1921. i 1930. godine“, u: Tradicija nastave filozofije X. Časopis ARHE. Edicija filozofske literature. Propaideia, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Novi Sad 2020, str. 33–65.

Žunjić, S., Istorija srpske filozofije, Plato, Beograd 2009.

Najčitanije od istog autora