NASTAVA FILOZOFIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA: REFLEKSIJE I PITANJA

Glavni sadržaj članka

UNA POPOVIĆ

Apstrakt

U ovom radu razmatraju se refleksije i problemi u vezi sa nastavom filozofije u srednjim školama Kraljevine Jugoslavije između dva svetska rata, a u svetlu predloga i viđenja njenog smisla i uloge od strane tadašnjih filozofa. Analiza pokazuje da je smisao nastave filozofije bio određen napetošću između dva modela – obrazovno-naučnog i vaspitno-moralnog, pri čemu je prevagu odneo prvi. Nastava filozofije postepeno je prilagođavana ideji obrazovanja kao usvajanja znanja, postavši alatka takvog procesa. Analize takođe ukazuju na mogućnost revitalizacije vaspitnog modela kao alternative savremenim tendencijama u nastavi filozofije.

Detalji članka

Kako citirati
POPOVIĆ, U. . (2023). NASTAVA FILOZOFIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA: REFLEKSIJE I PITANJA . Arhe, 19(37), 205–220. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2386
Sekcija
ISTRAŽIVANJA

Reference

Đorđević, D. P., Filozofska nastava u srednjoj školi, Izdavačka knjižarnica Gece Kona, Beograd, 1930.

Lorenc, B., Psihologija za srednje i stručne škole, treće izdanje, Izdanje knjižarnice Radomira D. Ćukovića, Beograd, 1934.

Maksimović, V., Uvod u filozofiju, Izdavačka knjižarnica Gece Kona, Beograd, 1925.

Milošević, M. R., Metodika više osnovne i srednje nastave, Beograd, 1924.

Nastavni plan i program učiteljskih škola, Ministarstvo prosvete Kraljevine SHS, Državna štamparija Kraljevine SHS, Beograd, 1919.

Nedić, Lj., „Filozofska nastava u našim srednjim školama”, Nastavnik: list profesorskoga društva, sv. I-VI, Beograd, 1891.

Petronijević, B., Osnovi logike: formalna logika i opšta metodologija, Beletra, Beograd, 1990.

Petronijević, B., Psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.

Programi i metodska uputstva za rad u srednjim školama, Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1936.

Prosvetni pregled, br. 17, (5.11.2021).

Ristić, S., Logika: za školsku i privatnu upotrebu, sa spiskom upotrebljenih termina, Izdanje knjižarnice Rajkovića i Ćukovića, Beograd, 1931.

Stanojević, A., „Na Velikoj Školi 1883-1887. godine. Uspomene”, Prosvetni glasnik, br. 5-6, 1943.

Tatalović, N., „Refleksije mesta nastave filozofije unutar srednjoškolskog obrazovanja (1918-1940)”, u: Tradicija nastave filozofije VI, Edicija filozofske literature Propaideia, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012.

Tatalović, N., „Uvod u filozofiju Vladana Maksimovića”, u: Tradicija nastave filozofije VII, Edicija filozofske literature Propaideia, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2013.

Vunt, V., Zadaci eksperimentalne psihologije, Rajković i Ćuković, Beograd, 1921.