[1]
POPOVIĆ, U. 2015. PATIČKA SLIKA FILOZOFIJE (Damir Smiljanić, Sinestetika. Skica patičke teorije saznanja, Adresa, Novi Sad, 2011.). Arhe. 10, 19 (Sep. 2015), 125–128. DOI:https://doi.org/10.19090/arhe.2013.19.125-128.