[1]
ATANASKOVIĆ, L. 2015. FRIDRIH NIČE: SOKRAT I DEKADENCIJA. Arhe. 11, 21 (Нов. 2015), 81–93. DOI:https://doi.org/10.19090/arhe.2014.21.81-93.