[1]
-, .-. 2016. LETOPISNE BELEŠKE Nastavnika i saradnika Odseka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Arhe. 12, 24 (Jun. 2016), 209–211.