[1]
POPOVIĆ, U. 2018. LEPE UMETNOSTI I PODRAŽAVANJE: BATEOVO ODREĐENJE MODERNOG POJMA UMETNOSTI. Arhe. 14, 28 (Мај 2018), 157–171. DOI:https://doi.org/10.19090/arhe.2018.28.157-171.