[1]
PEROVIĆ, M.A., KALUĐEROVIĆ, ŽELJKO и PROLE, D. 2019. TRIDESET GODINA STUDIJA FILOZOFIJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U NOVOM SADU. Arhe. 15, 30 (Апр. 2019), 7–16.