[1]
POPOVIĆ, U. 2020. PROBLEMI HAJDEGEROVE FILOZOFIJE: Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca. Studije o Hajdegerovoj filozofiji, Zavod za udžbenike, Beograd 2019. Arhe. 16, 32 (Jun. 2020), 351–355. DOI:https://doi.org/10.19090/arhe.2019.32.351-355.