[1]
ĐIKANOVIĆ, M. 2021. LOGIČKI PRINCIP SLOBODE HEGELOVO ZASNIVANJE LOGIKE. Arhe. 17, 34 (Март 2021), 7–25. DOI:https://doi.org/10.19090/arhe.2020.34.7-25.