[1]
VLAŠKI, S. 2021. APSOLUT KAO SUBJEKAT? KA HEGELOVOJ TEORIJI SPEKULATIVNOG STAVA. Arhe. 17, 34 (Март 2021), 103–129. DOI:https://doi.org/10.19090/arhe.2020.34.103-129.