[1]
JEVTIĆ, N. 2023. OPADANJE MODERNOG I HEGELOVA INTERPRETACIJA ANTIČKOG SKEPTICIZMA. Arhe. 19, 37 (Јан. 2023), 11–30.