[1]
MILOVIĆ, N.S. 2023. NIČEOVO POIMANJE HELENSKOG, JUDEO-HRIŠĆANSKOG, MODERNOG I BUDUĆEG ČOVEKA. Arhe. 19, 37 (Јан. 2023), 291–316.