[1]
SMILJANIĆ, D. 2013. DISKURZIVITET I EVOKACIJA FORME LOGOSA U HERMENEUTIČKOJ LOGICI. Arhe. 2, 3 (Јан. 2013). DOI:https://doi.org/10.19090/arhe.2005.3.%p.