[1]
DIMIĆ, Z. . ARISTOTELOVO ODREĐENJE ČOVEKA. Arhe. 1, 2 (). DOI:https://doi.org/10.19090/arhe.2004.2.%p.