(1)
ATANASKOVIĆ, L. FRIDRIH NIČE: SOKRAT I DEKADENCIJA. arhe 2015, 11, 81-93.