(1)
Perović, M. A.; Prole, D.; Kaluđerović, Željko; Smiljanić, D.; Popović, U.; Đikanović, M.; Jevtić, N.; Rajković, M.; Tatalović, N.; Vlaški, S. NASTAVA FILOZOFIJE U VOJVOĐANSKIM GIMNAZIJAMA U MEĐURATNOM PERIODU (Svodna Studija Naučno-istraživačkog Projekta 2011-2015.). arhe 2016, 12, 89-115.