(1)
KALUĐEROVIĆ, ŽELJKO; DELIĆ, Z. HELENSKI KORENI ANTROPOCENTRIZMA. arhe 2016, 12, 123-137.