(1)
ĐIKANOVIĆ, M. SLOBODA KAO OSNOVNO NAČELO. arhe 2017, 13, 53-65.