(1)
VLAŠKI, S. FIHTEOVA IDEJA BOGA. arhe 2017, 13, 93-110.