(1)
ĐIKANOVIĆ, M. BITAK KAO UKINUTA SLOBODA POIMANJE SLOBODE U ŠELINGOVIM PRVIM TEKSTOVIMA. arhe 2018, 14, 33-51.