(1)
POPOVIĆ, U. LEPE UMETNOSTI I PODRAŽAVANJE: BATEOVO ODREĐENJE MODERNOG POJMA UMETNOSTI. arhe 2018, 14, 157-171.