(1)
VLAŠKI, S. AVGUSTINOVO UČENJE O MILOSTI. arhe 2018, 15, 43-58.