(1)
PEROVIĆ, M. A.; KALUĐEROVIĆ, ŽELJKO; PROLE, D. TRIDESET GODINA STUDIJA FILOZOFIJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U NOVOM SADU. arhe 2019, 15, 7-16.