(1)
VLAŠKI, S. AGORA FILOZOFSKOG DUHA: TRIDESETI BROJ ČASOPISA ARHE. arhe 2019, 15, 27-37.