(1)
VLAŠKI, S. POČETI OD SEBE? KANT I HJUMOVO POIMANJE MORALA. arhe 2020, 16, 33-55.