(1)
POPOVIĆ, U. PROBLEMI HAJDEGEROVE FILOZOFIJE: Nebojša Grubor, Egzistencija I Distanca. Studije O Hajdegerovoj Filozofiji, Zavod Za udžbenike, Beograd 2019. arhe 2020, 16, 351-355.