(1)
ĐIKANOVIĆ, M. LOGIČKI PRINCIP SLOBODE HEGELOVO ZASNIVANJE LOGIKE. arhe 2021, 17, 7-25.