(1)
VLAŠKI, S. APSOLUT KAO SUBJEKAT? KA HEGELOVOJ TEORIJI SPEKULATIVNOG STAVA. arhe 2021, 17, 103-129.