(1)
ATANASKOVIĆ, L. . KANT I ŠLOSER: O SLUČAJU POVIŠENOG TONA U FILOZOFIJI. arhe 2022, 18, 79-97.