(1)
JEVTIĆ, N. . OPADANJE MODERNOG I HEGELOVA INTERPRETACIJA ANTIČKOG SKEPTICIZMA. arhe 2023, 19, 11-30.