(1)
ATANASKOVIĆ, L. . HEGEL I IZVORNA ISTORIOGRAFIJA. arhe 2023, 19, 89-107.