(1)
SMILJANIĆ, D. . FILOZOFSKI PRILOZI U GLASNIKU JUGOSLOVENSKOG PROFESORSKOG DRUŠTVA U PERIODU IZMEĐU 1930. I 1941. GODINE. arhe 2023, 19, 161-203.