(1)
TATALOVIĆ, N. . PROLEGOMENA ZA NIČEOV BASNOSLOVNI NAUK. arhe 2023, 19, 263-289.