(1)
MILOVIĆ, N. S. . NIČEOVO POIMANJE HELENSKOG, JUDEO-HRIŠĆANSKOG, MODERNOG I BUDUĆEG ČOVEKA. arhe 2023, 19, 291-316.