(1)
GALIĆ, M. . METAFIZIČKI I METODOLOŠKI NATURALIZAM U RASPRAVAMA O MOGUĆNOSTI EVOLUCIONE PSIHOLOGIJE. arhe 2023, 19, 363-382.