(1)
BAHTIAR, R. S. .; SUYANTO; HARYANTO; SURYARINI, D. Y. . PRIMENA I ODRAŽAVANJE FILOZOFIJE U DRUŠTVENOJ NAUCI ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE. arhe 2023, 19, 383-400.