(1)
ПРОЛЕ, Д. МИСЛИОЦИ ПРЕВРАТА. arhe 2024, 20, 89-106.