(1)
SMILJANIĆ, D. DISKURZIVITET I EVOKACIJA FORME LOGOSA U HERMENEUTIČKOJ LOGICI. arhe 2013, 2.