(1)
Kaluđerović, Željko. <em>ARCHE</em> NAUKE/I/NAUKA <em>ARCHEA </em>(Džon/Barnet, <em>Rana/grčka/filozofija,</em> Zav./Za/udžb./I/Nas./Sred.,/Beograd,/2004). arhe 1.