(1)
VLAŠKI, S. ETIKA I EGZEGETIKA IDEJA FILOZOFSKE TEOLOGIJE U KANTOVOM <em>SPISU O RELIGIJI</Em>. arhe 2013, 9, 61-80.