(1)
PROLE, D. DIJALOGIKA I ONTOLOGIJA Uzajamnost I Usamljenost Kod Martina Bubera. arhe 2007, 4.