ATANASKOVIĆ, L. (2015). FRIDRIH NIČE: SOKRAT I DEKADENCIJA. Arhe, 11(21), 81–93. https://doi.org/10.19090/arhe.2014.21.81-93