Perović, M. A., Prole, D., Kaluđerović, Željko, Smiljanić, D., Popović, U., Đikanović, M., Jevtić, N., Rajković, M., Tatalović, N., & Vlaški, S. (2016). NASTAVA FILOZOFIJE U VOJVOĐANSKIM GIMNAZIJAMA U MEĐURATNOM PERIODU (Svodna studija Naučno-istraživačkog projekta 2011-2015.). Arhe, 12(23), 89–115. https://doi.org/10.19090/arhe.2015.23.89-115