VLAŠKI, S. (2017). FIHTEOVA IDEJA BOGA. Arhe, 13(25), 93–110. https://doi.org/10.19090/arhe.2016.25.93-110