VLAŠKI, S. (2017). ROMANTIZAM I ROMANTIČNA UMETNOST U HEGELOVOJ "ESTETICI". Arhe, 13(26), 119–139. https://doi.org/10.19090/arhe.2016.26.119-139