POPOVIĆ, U. (2018). LEPE UMETNOSTI I PODRAŽAVANJE: BATEOVO ODREĐENJE MODERNOG POJMA UMETNOSTI. Arhe, 14(28), 157–171. https://doi.org/10.19090/arhe.2018.28.157-171