POPOVIĆ, U. (2020). PROBLEMI HAJDEGEROVE FILOZOFIJE: Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca. Studije o Hajdegerovoj filozofiji, Zavod za udžbenike, Beograd 2019. Arhe, 16(32), 351–355. https://doi.org/10.19090/arhe.2019.32.351-355